IMG_4318

US-Chicago___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg

US-Chicago, Fotograf: Architekturfotografie Daniel Sumesgutner