Houston 6246n

USA-Houston___US-Houston___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg