3485-9

Hotel Adagio___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg