3485-60

Hotel Adagio___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg