3485-45

Hotel Adagio___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg