3485-38n

Hotel Adagio___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg