3485-35

Hotel Adagio___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg