3480-14

Hotel Niu___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg