3288-73

Vierzig549___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg