3126-57

Architekturfotograf Hamburg Rappolthaus

Rappolthaus Hamburg___Hörter Trautmann Architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg