3126-49

Architekturfotograf Hamburg Rappolthaus

Rappolthaus Hamburg___Hörter Trautmann Architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg