3480-30

Hotel Niu___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg