3288-43

Vierzig549___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg