2885-86

Architekturfotografie Hamburg Kletterzentrum Bremen

Kletterzentrum Bremen___rgp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg